Karlštejnská 9

Maxim Semenchukov (# 123)

00:37:54.65 | 4. v kategorii M18-39