Karlštejnská 9

Maxim Semenchukov (# 51)

00:36:51.66 | 4. v kategorii M18-39