Triatlon Poděbrady

Jan Steiner (# 180)

01:31:40.42 | 18. v kategorii M30-39