MTB Maraton Chýnov 2018

Marek Witkowski (# 352)

01:02:54.80 | 11. v kategorii M3