MTB XIII. Memoriál Fanyho Stelzera 2018

Bronislav Burdys (# 30)

03:45:28.35 | 26. v kategorii M3B