MTB XIII. Memoriál Fanyho Stelzera 2018

Jakub Rusy (# 71)

03:04:06.23 | 25. v kategorii M1B