MTB XIII. Memoriál Fanyho Stelzera 2018

Hana Turynová (# 86)

02:41:09.64 | 2. v kategorii Z1B