MTB XIII. Memoriál Fanyho Stelzera 2018

Karel Blaschke (# 134)

04:06:48.50 | 28. v kategorii M1B