MTB XIII. Memoriál Fanyho Stelzera 2018

Werner Zauper (# 124)

02:14:53.58 | 19. v kategorii M