Přihláška
Safariběh ČSOB 2018

Možnost on-line přihlašování skončila. Nyní se můžete přihlásit pouze v místě závodu za zvýšené startovné v hotovosti.